Ochrana osobních údajů

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali poskytnutím vašich osobních údajů, a zavazujeme se je chránit a respektovat vaše práva související s ochranou dat. Tato politika ochrany osobních údajů popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká jsou vaše práva.

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a zakládáme si na transparentnosti v jejich zpracování.

Shromažďování a využití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme výhradně za účelem zlepšení našich služeb, komunikace s vámi a plnění smluvních závazků. Tyto údaje zahrnují, ale neomezují se pouze na, jméno, kontaktní informace, adresu bydliště a informace související s platbami. Vždy jasně informujeme o účelu shromažďování těchto údajů a shromažďujeme pouze údaje, které jsou pro daný účel nezbytné.

Zabezpečení osobních údajů

Věnujeme maximální pozornost zabezpečení vašich osobních údajů. Používáme moderní technologie a postupy, aby byla zajištěna ochrana proti neoprávněnému přístupu, ztrátě či jinému zneužití. Vaše osobní údaje jsou ukládány na bezpečných serverech a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby.

Práva subjektů údajů

Máte právo kdykoliv požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, žádat o opravu či výmaz těchto údajů, nebo omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na adrese [email protected].

Kontaktní informace

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně ochrany vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat:

  • Majitelka: Klára Holubová
  • Adresa: Slévárenská 1, 618 00 Brno, Česká republika
  • E-mail: [email protected]

Napsat komentář

*

*

*