Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na webu Pěkné Dveře

Jako provozovatel webu Pěkné Dveře, bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy, zejména General Data Protection Regulation (GDPR). Tato politika ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme. Dále vám poskytuje informace o tom, jakým způsobem můžete upravit či požádat o vymazání vašich údajů.

Osobní údaje zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem nebo na základě jiného oprávněného zákonného důvodu, například pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy mezi námi nebo pro splnění našich právních povinností. Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat, patří jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje, které od vás získáme při objednání produktů či služeb, nebo při registraci na našem webu.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování, vzít v úvahu vaše námitky proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů. Pro všechny tyto požadavky, nebo pokud máte jakékoliv otázky či obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace provozovatele

  • Jméno: Klára Holubová
  • Adresa: Slévárenská 1, 618 00 Brno, Czechia
  • Email: [email protected]

Napsat komentář

*

*

*