Kde umístit panikovou kliku pro maximální bezpečnost a pohodlí

Kde umístit panikovou kliku pro maximální bezpečnost a pohodlí

Úvod do problematiky panikových klik

Možná byste se divila, ale i taková, na první pohled, nenápadná věc jako je paniková klika může mít obrovský význam pro naši bezpečnost. V situacích, kdy každá sekunda může rozhodovat o životě, například při požáru nebo jiné mimořádné události, se stává paniková klika jedním z klíčových prvků únikových cest.

Když se zamyslíme nad tím, kde by paniková klika měla být umístěna, musíme vzít v úvahu celou řadu faktorů - od právních předpisů až po psychologické aspekty chování lidí v panice. Jak překvapivé to může být, existují vědecké studie, které se zabývají právě tím, jak se lidé chovají v extrémních situacích, a tyto poznatky se snaží přenést i do praxe.

Legislativní rámec pro instalaci panikových klik

V České republice, stejně jako v mnoha dalších zemích, existují předpisy, které určují, kde a jak by měly být panikové kliky instalovány. Podle zákona o požární ochraně a normy ČSN EN 1125, která se věnuje panikovým zámkům, je jasné, že tyto prvky musí být snadno dostupné a jednoduché na ovládání, aby umožnily rychlý a bezpečný únik.

Panikové kliky musí být umístěny na všech únikových cestách, a to tak, aby nebyly vyšší než 110 cm od podlahy. Důležité je také zvážit, že by samotná klikapánení směla zasahovat do prostoru únikové cesty, aby nedošlo k žádnému zdržení nebo zpomalení úniku.

Psychologický aspekt umístění panikových klik

Podle psychologických studií, lidé v situaci paniky často nevnímají své okolí stejně jako za normálních okolností. To znamená, že v případě nutnosti rychlého úniku nemusí být schopni rychle nalézt a efektivně použít panikovou kliku, pokud není umístěna intuitivně a na očekávaném místě. Proto je doporučováno umístit panikové kliky tam, kde by je lidé instinktivně hledali - v přirozené výšce rukou a na straně dveří směrem k únikové cestě.

Výběr správného typu panikové kliky

Na trhu existuje několik typů panikových klik, které se liší nejen svou cenou, ale především funkcionalitou a bezpečnostním standardem. Při výběru správného typu by měla být na prvním místě bezpečnost a spolehlivost. Důležité je vybrat kliku, která je certifikovaná podle ČSN EN 1125, což zaručuje, že splňuje všechny požadavky na bezpečnou evakuaci.

Vedle toho byste měli také zvážit, zda potřebujete kliku s možností uzamčení nebo bez. Kliky bez možnosti uzamčení jsou vhodné například pro školy nebo veřejné budovy, kde je potřeba zajistit neustálý přístup k únikovým cestám.

Umístění panikové kliky na dveřích

Aby paniková klika plnila svůj účel, musí být správně umístěna na dveřích. Je důležité, aby byla umístěna na straně dveří vedoucí k únikové cestě a v takové výšce, aby byla snadno dostupná pro všechny uživatele včetně dětí a osob s omezenou mobilitou.

Dále je nutné zvážit, na jakém typu dveří paniková klika bude instalována. Existují speciální požadavky na dveře s ocelovými nebo dřevěnými rámy, stejně jako na plné nebo prosklené dveře. Každý typ dveří může vyžadovat specifický typ panikové kliky pro optimální funkčnost.

Časté chyby při umístění panikových klik

Při instalaci panikových klik může dojít k několika chybným rozhodnutím, které mohou snížit účinnost opatření. Jednou z nejčastějších chyb je umístění kliky příliš vysoko nebo příliš nízko, což může ztížit rychlé a instinktivní použití. Další běžnou chybou je výběr kliky, která není dostatečně robustní pro daný typ dveří, což může vést k jejímu poškození nebo selhání v kritickém okamžiku.

Je také důležité pravidelně kontrolovat funkčnost panikové kliky a udržovat ji v dobrém stavu. Zanedbání údržby může vést k tomu, že klikapánení bude fungovat správně, když to bude nejvíce potřeba.

Závěr a shrnutí

Umístění panikové kliky může na první pohled vypadat jako jednoduchá záležitost, ale jak jsme si ukázali, je to téma s mnoha aspekty, které je třeba zvážit. Při rozhodování, kde umístit panikovou kliku, je zásadní vzít v úvahu nejen legislativní požadavky, ale i psychologické aspekty a specifika samotného prostoru. Pamatujte, že správně umístěná paniková klika může v kritickém okamžiku zachránit životy.

Napsat komentář

*

*

*